Jordbrukets kulturlandskapspris for Trøndelag 2023

Jordbrukets kulturlandskapspris for Trøndelag 2023

Nå kan du gi innspill på kandidater til jordbrukets kulturlandskapspris for Trøndelag for 2023

Frist for å foreslå kandidater er 25.09. 2023.

Statsforvalteren i Trøndelag ønsker kandidater til «kulturlandskapsprisen 2023».

Kulturlandskapsprisen 2023 deles ut til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag.

Prisen består av diplom og en pengegave på 20.000 NOK.

Kriterier:

  • God ivaretakelse og skjøtsel av kulturlandskapet, kulturminner og biologisk mangfold
  • Verdiene må være tilgjengelige
  • Landbruksdrifta må ivareta produksjon, dyrevelferd og miljøhensyn på en god måte
  • Fortrinnsvis være registrert som jordbruksforetak og motta produksjonstilskudd

Ved utvelging av kandidat vil det i år spesielt bli lagt vekt på kandidatens innsats for å ta vare på kulturminner/kulturmiljø i jordbrukslandsskapet.

Forslag på kandidater sendes til Frosta kommune, postmottak@frosta.kommune.noinnen 25. september 2023. Kommunen videresender listen til Statsforvalteren som innstiller aktuelle kandidater for «fagråd jordbruk», som velger prisvinner.

Prisen blir utdelt på landbrukskonferansen i Trøndelag i mars 2024.

 

Kontaktperson hos Statsforvalteren i Trøndelag:

Anders Mona

Tlf: 741 68 198

 

Kontaktperson hos Frosta kommune:

Emma Olaug Dravland

Tlf: 948 86 027