Innmelding skole og søknad om SFO-plass

Innmelding skole og søknad om SFO-plass

Skal barnet ditt starte på Frosta skole? Meld inn ditt barn ved å bruke skjemaet Innmelding skole

Har du behov for SFO-plass, bruk søknadskjema for SFO. Søknader behandles fortløpende, men med et hovedopptak 4. mars

Innmelding skole

Søknad om SFO-plass