Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse

Vi er opptatt av at innbyggerne i Frosta får være med å påvirke utviklingen i kommunen.

Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september.
Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema.
Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.
Respons Analyse vil trekke ut 2 vinner av gavekort på kr 500,- blant deltakerne i kommunen. 
Respons Analyse vil sikre alle deltakeres anonymitet.