Informasjonsmøte om Regionale miljøtilskudd og gjødselvareforskriften

Informasjonsmøte om Regionale miljøtilskudd og gjødselvareforskriften

Frosta kommune ønsker å invitere til informasjonsmøte om tilskuddsordningen regionale miljøtilskudd.

Torsdag 13 april kl. 19.00 - 21.00 på kommunehuset

Frosta kommune ønsker å invitere til informasjonsmøte om tilskuddsordningen regionale miljøtilskudd. Vi har invitert fylkesagronom Anders Mona hos statsforvalteren til å informere om tilskuddsordningen og svare på eventuelle spørsmål man skulle ha.

Torsdag 13 april kl. 19.00 - 21.00 på kommunehuse.t

De regionale miljøtilskuddene til jordbruket i Trøndelag gis til aktive gårdbrukere, for miljøtiltak som utføres i tillegg til det som kreves for å motta produksjonstilskuddet. Miljøtilskuddene er en mulighet til å øke inntekta, ved å dreie drifta i en litt mer miljøvennlig retning. For noen er det også en mulighet til å få inn noen kroner for aktivitet/tiltak de allerede gjennomfører. I fjor var det kun 1/4 av de som mottok produksjonstilskudd som også mottok regionalt miljøtilskudd. Gjennomsnittssummen de mottok var 18.000 kr.

Statsforvalteren har nå revidert de regionale tilskuddene. Det er flere endringer fra i fjor, dette er i all hovedsak noen nye tilskuddsordninger, men også noen endringer på eksisterende. 

Kommunen ønsker samtidig å orientere om regelverket knyttet til spredning av gjødsel og husdyrgjødsel, og hente inn synspunkt knyttet til behov og erfaring mtp. spredning av gjødsel og husdyrgjødsel fra landbruket. En slik drøfting vil være naturlig i forlengelsen av hvilke tilskuddsordninger vi har i landbruket, og vil kunne gi verdifull informasjon til landbruksforvaltningen mtp. videre oppfølging av regelverket knyttet til gjødselvareforskriften og gjødselplanleggingen i kommunen.

Håper mange har lyst og anledning til å bli med på møtet, for å få siste nytt om regionale miljøtilskudd til jordbruket.

Gi beskjed om du ønsker å komme til Emma Olaug Dravland, epost: emma.olaug.dravland@frosta.kommune.no