Informasjon om jordbruk og vannmiljø

Informasjon om jordbruk og vannmiljø

Er du gårdbruker? Eller er du nysgjerrig på hvilke tiltak som kan og blir gjort i jordbruket for å redusere erosjon og avrenning av næringsstoffer?

Da kan disse videosnuttene være nyttig for deg!

Kort versjon: Jordbruk for bedre vannmiljø

Lang versjon: Jordbruk for bedre vannmiljø

Videosnuttene er utarbeidet av Orkland kommune i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag