Informasjon om fastlegelister til nyansatte fastleger

Informasjon om fastlegelister til nyansatte fastleger

2.april ønsker vi Randi Barli og Harald Skogholt velkommen til Frosta legekontor

Vi gleder oss til at vikarstafetten er over og vi kan tilby faste fastleger.

Randi og Harald skal dele på den lista det nå har vært vikar siden sommeren 2022.

De skal jobbe 14 dager hver og være behjelpelig med hverandres liste når den andre ikke er til stede om det er behov for akutt legehjelp.

Eksisterende fastlegeliste blir fordelt på to leger og alle på vikarlista får beskjed om hvilket lege de får i løpet av april.

Dette ordner Helfo og vil skje helt tilfeldig uten at vi har noen påvirkningskraft.