Influensavaksinering

Influensavaksinering

FHI har tydelige anbefalinger i år å vaksinere barn med underliggende tilstander mot influensa.

Les mer om dette her...

Risikogrupper for alvorlig forløp av influensa:


•    Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
•    Hjertesykdom
•    Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi)
•    Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som feks organtransplanterte, kreft)
•    Lever- eller nyresvikt
•    Diabetes (spesielt dårlig regulert blodsukkernivå)
•    Svært alvorlig fedme
•    Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik)


I tillegg har for tidlig fødte barn økt risiko for sykehusinnleggelse ved influensa. Risikoen er høyest for barn født før uke 32 i svangerskapet. Premature barn anbefales årlig influensavaksine fra de er 6 måneder (kronologisk alder) og opp til 5 år.


Frosta Legekontor stiler seg bak disse anbefalingene og man kan bestille seg time til fastlege for å få satt vaksine.
Oppfordres til å få gjort dette snarlig, da man vet at influensa er like rundt hjørnet.