Hva er viktig for deg ?

Hva er viktig for deg ?

9. juni markeres «Hva er viktig for deg?»-dagen rundt om i hele verden.
Denne dagen oppfordres alle ansatte å spørre pasienter og pårørende «Hva er viktig for deg?»
 

Dagen har som mål å rette oppmerksomheten mot hele pasienten. Det er ikke bare sykdommen som betyr noe i et pasientforløp. Det handler om å se hele mennesket, ikke bare sykdommen og det som begrenser pasienten.

«Hva er viktig for deg?» har blitt en internasjonal bevegelse. Initiativet startet i 2014, gjennom Gode pasientforløps læringsnettverk, en satsning som gjennomføres av Kommunenes Sentralforbund (KS) i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Retningsendringen fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til å spørre «Hva er viktig for deg?» gir rom for å innta pasientens perspektiv. 

Hensikten med dagen: 

•    Å rette oppmerksomheten mot hele pasienten. 
•    Å ha respekt for at alle er sjef i eget liv. 
•    At helsepersonell må kombinere sitt fagområde med pasientens egen kontekst.
•    At helsepersonell har gode spørsmål som får fram pasientens perspektiv.
•    Å styrke oppmerksomheten på det som fremmer bedre helse.

Vi ønsker å få tilbakemeldinger fra innbyggerne på Frosta om hva som er viktig for de i møtet med helse- og omsorgstjenestene.

Vi har laget er kort spørreskjema som vi håper du kan svare på.

Man kan svare på tre forskjellige måter:

1.    Man kan svare ved å skive inn denne lenka i en nettleser: 

https://forms.office.com/r/q8ATXcb1J9

2.    Man kan holde mobilkameraet opp mot QR-koden for å få åpnet skjemaet: