Høring - Smittevernplan

Høring - Smittevernplan

Frosta kommunestyre har i møte 10.12.2012 i sak 123/19 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn forslag til ny smittevernplan for Frosta kommune

Høringsfrist: 1. februar 2020

Høringsdokumentet finner du her

Smittevernplan (PDF, 730 kB)

Eventuelle innspill sendes til Frosta kommune.

Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta

E-post: postmottak@frosta.kommune.no

 

Her kan du skrive dine innspill til høringen