Høring - Opprettelse av nytt viltfaglig utvalg (viltnemnd)

Høring - Opprettelse av nytt viltfaglig utvalg (viltnemnd)

Formannskapet i Frosta kommune har i møte den 22.11.2022 vedtatt å legge spørsmålet om opprettelse av nytt viltfaglig utvalg (viltnemd) ut på høring.

For mer informasjon og bakgrunn i saken vises det til saksutredningen i formannskapet i sin helhet. Frist for uttalelse sendes til Frosta kommune innen 05.januar 2023. 

Saksframlegg - Vurdering opprettelse av viltfaglig utvalg - Frosta kommune (PDF, 154 kB)

Saksprotokoll - Vurdering opprettelse av viltfaglig utvalg - Frosta kommune (PDF, 172 kB)

Du kan benytte skjema for å sende inn din uttalelse.

Skjema for høringsuttalelse

Eller du kan sende din uttalelse på epost til postmottak@frosta.kommune.no