HØRING - NY Trafikksikkerhetsplan 2019-2027

HØRING - NY Trafikksikkerhetsplan 2019-2027

Frosta kommune ved kommunestyret har i møte 03.09.2019 i sak 73/19 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn et forslag til ny trafikksikkerhetsplan i Frosta kommune som skal gjelde fra 2019-2027.

Høringsdokumentene  finner du her

 

og i Servicekontoret ved kommunehuset.

Det bes om at høringspartene sender eventuelle innspill og/eller merknader til høringsrundet innen 13.10.2019 til:

Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 FROSTA eller vår e-postadresse: postmottak@frosta.kommune.no