Høring - Hovedplan for avløp og vannmiljø 2021-2027

Høring - Hovedplan for avløp og vannmiljø 2021-2027

Formannskapet har i møte 08.06.21 vedtatt å legge ut forslag til hovedplan for avløp og vannmiljø 2021-2027 på høring. Høringsfristen er 10.08.21.

Saksframlegg og planforslag med vedlegg finner du her:

Formannskapets behandling av saken - Særutskrift (PDF, 81 kB)

Hovedplan avløp og vannmiljø 2021-2027 (PDF, 15 MB)

Temaplan avløp (PDF, 2 MB)

Har du synspunkter eller innspill til forslaget kan du sende disse til:

e-post: postmottak@frosta.kommune.no

post: Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta

eller du kan benytte skjema for høringsuttalelse