Høring - Forslag til ny renovasjons- og slamforskrift

Høring - Forslag til ny renovasjons- og slamforskrift

Kommunestyret vedtok i sak 10/2023 i møte den 28.02.2023 å legge forslag til ny renovasjons- og slamforskrift ut på høring med høringsfrist 04.05.2023.

Forskriftene beskriver oppdraget Innherred Renovasjon skal utføre for kommunene, og forpliktelsene til både Innherred Renovasjon og innbyggerne innenfor den kommunale renovasjons- og slamordningen.

Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik). Det er eierkommunene gjennom kommunestyrene som til slutt skal vedta de ferdige forskriftene.

Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill.

Uttalelser sendes direkte til Innherred Renovasjon IKS på epost: Innherred Renovasjon IKS

eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Åsaunvegen 5, 7609 Levanger.

I høringsnotatet ligger en nærmere beskrivelse av arbeidet med revidering av forskriftene, og de største endringene fra dagens gjeldende forskrifter, som trådt i kraft i 2006. 

Høringsnotat til ny renovasjons- og slamforskrift_ (PDF, 222 kB)

Forslag til Renovasjonsforskrift 2023 (PDF, 232 kB)

Forslag til Slamforskrift 2023 (PDF, 193 kB)