Høring-Forskrift om åpningstider og om salgs -og skjenketider for alkoholholdig drikk i Frosta kommune

Høring-Forskrift om åpningstider og om salgs -og skjenketider for alkoholholdig drikk i Frosta kommune

Høringsfrist 30.06.2021

Frosta kommunestyre vedtok 25.05.21 å legge ut forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs -og skjenketider for alkoholholdig drikk i Frosta kommune til høring.

Forskriften kan du lese her (PDF, 254 kB)

Kommunestyrets behandling kan du se her (PDF, 38 kB)

Uttalelser til forskriften sendes innen 30.06.21 til:

e-post: postmottak@frosta.kommune.no

post: Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta

eller du kan benytte skjema for høringsuttalelse