Høring - Forskrift for minsteareal for elg, hjort og rådyr

Høring - Forskrift for minsteareal for elg, hjort og rådyr

Høringsfrist 29.02.2024

Frosta kommune v/Formannskapet vedtok 23.01.2024, PS 3/24, å legge forskrift for minsteareal for elg, hjort og rådyr til høring og offentlig ettersyn. Endringene innebærer i hovedsak at minstearealet for rådyr reduseres fra 450 daa til 225 daa for privat grunn, unntatt minstearealområdet Neset.  I tillegg er det lagt inn en redaksjonell endring i forskriftstittelen, samt at ny forskrift vil erstatte gammel forskrift, vedtatt i 2010.

Forskriften kan du lese her (PDF, 110 kB)

Formannskapets behandling kan du se her (PDF, 328 kB)

Uttalelser til forskriften sendes innen 29.02.2024 til:

e-post: postmottak@frosta.kommune.no

post: Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta

eller du kan benytte skjema for høringsuttalelse