Har du lyst til å studere sykepleie på Frosta ?

Har du lyst til å studere sykepleie på Frosta ?

Nord universitet  tilbyr fra høsten 2021 nett -og samlingsbasert bachelor i sykepleie.

Du får tilrettelagt for praksis i nærheten av der du bor. Studenten følger undervisningen via nett, og bachelorgraden tas over fire år.

Vil du vite mer ? Gå inn på www.sykepleierinor.no