Har du et lager å leie ut på Frosta?

Har du et lager å leie ut på Frosta?

Flyktningetjenesten tar imot og kjøper møbler og inventar som vi benytter ved bosetting. Vi har derfor behov for å oppbevare dette inntil vi får plassert det i aktuelle bolig.

Vi har behov for lagringsplass og ønsker å leie det. Ta kontakt om du har noe som kan være aktuelt.

Vi ønsker helst noe som ikke er veldig langt fra sentrum.

Det er ønskelig å leie over en kort periode da vi ikke er sikker på hvor lenge vi har behov for lagringsplass.

Ta kontakt med boveileder Elisabeth Viktil på e-mail elisabeth.viktil@frosta.kommune.no eller rådgiver eiendom og infrastruktur Geir Ude geir.ude@frosta.kommune.no om du har lagringsplass å leie ut.