Forbered deg på ekstremværet "Ingunn"

Forbered deg på ekstremværet "Ingunn"

Onsdag ettermiddag og natt til torsdag kan ekstremværet «Ingunn» ramme Trøndelag og Frosta. Også torsdag formiddag kan vinden bli svært kraftig. Nå gjelder det at alle tar de nødvendige forholdsregler for å minske faren for skader forårsaket av uværet.

Frosta kommune er veldig værutsatt sett til vår geografiske plassering og topografi. Kriseledelsen i Frosta kommune har derfor besluttet følgende:

Det oppfordres til at innbyggerne i størst mulig grad holder seg innendørs mens uværet herjer, sikrer løse gjenstander på sine eiendommer og gjør nødvendige forberedelser for å håndtere strømbrudd. Det vises til informasjon om egenberedskap på denne lenken.

Ungdomsklubben blir avlyst onsdag kveld, og kommunale bygg blir ikke tilgjengelig for fritidsaktiviteter i regi av andre. 

Kommunen oppfordrer videre idrettslag, foreninger og organisasjoner om å vurdere å avlyse/utsette aktiviteter og møter onsdag kveld og torsdag formiddag, slik at det blir minst mulig trafikk utendørs mens ekstremværet er som verst. 

Frosta skole, SFO, voksenopplæring og kulturskole og de kommunale barnehagene har alternativ organisering torsdag 01.02. Foreldre og foresatte får nærmere informasjon om dette.

Pleie og omsorg har beredskapsplaner i orden og har gjort nødvendige tiltak og forberedelser for ansatte, brukere/pasienter og pårørende.

Dersom situasjonen endrer seg torsdag morgen, og det oppstår behov for å innføre andre ordninger, vil vi informere om dette på vår hjemmeside. Følg ellers nettstedet varsom.no

 

Det er varslet fare for ekstreme vindkast fra onsdag kveld. Det er selvsagt vanskelig å si hvor vinden vil ramme hardest, eller eksakt hvor kraftig vinden vil bli her på Frosta. Derfor er det viktig at alle gjør egne vurderinger om hvordan de kan sikre eiendeler og bygninger mv. mot vinden.

Det er ventet lokalt ekstreme vindkast på 35-50 m/s fra sørvest, og orkan på kysten. Natt til torsdag vil vinden dreie vest og minske forbigående. Det er meldt rødt farevarsel for deler av Trøndelag onsdag og natt til torsdag og oransje farevarsel torsdag formiddag.

Fjern løse gjenstander

Løse gjenstander utendørs må tas inn og sikres. Dersom trampolina fortsatt står i hagen vil det være hensiktsmessig å ta den inn eller sikre den på forsvarlig måte. Hagemøbler, søppeldunker, snøskuffer mv. kan lett blåse av gårde og forårsake skader.

Beredskap

Frosta kommunes kriseledelse er satt i beredskap og følger utviklingen nøye. Ved behov vil det komme ny informasjon i løpet av morgendagen. 

Anbefalinger

Frosta kommune deler anbefalingene som nasjonale myndigheter gir. Dette er:

 • Hold dere inne
 • Følg råd fra beredskapsmyndigheter
  Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no)
 • Følg med på Varsom.no for oppdateringer om værsituasjonen
 • Følg råd og sjekk status fra transportaktører
 • Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
 • Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen
 • På forhånd vurder tiltak for å begrense skade

Ekstremværet kan gi følgende konsekvenser

 • Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett
 • Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport
 • Broer kan stenges
 • Takstein og takplater blåser av hus og bygninger
 • Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid
 • Strømforsyningen vil bli betydelig påvirket
 • Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen
  Snøfokk i fjellet gir redusert sikt
 • Kolonnekjøring og/eller stengte veier forventes
 • Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen

 

Egenberedskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap.       DSB har utarbeidet konkrete råd for alle innbyggere som du kan lese på sikkehverdag.no. Her finner du blant annet eksempler på hva et beredskapslager hjemme kan inneholde for å klare deg i minst tre døgn