Folkemøte 7. juni 2023

Folkemøte 7. juni 2023

Velkommen til Folkemøte 7. juni kl. 18.00 – 20.30

Sted: Magnushallen

 

Tema:

Utvikling av Frosta sentrum

Kommuneplanens samfunnsdel

Frostatingprosjektet – jubileumsåret 2024