FNs eldredag - brannsikkerhet

FNs eldredag - brannsikkerhet

1. oktober er FNs eldredag og derfor oppfordres alle til å ta en samtale om brannsikkerhet med bestemor eller bestefar, eller andre eldre

Eldre over 70 år har gjerne nedsatt hørsel og bevegelighet, noe som gjør at de har 4-5 ganger høyere risiko for å omkomme i brann, sammenlignet med resten av befolkningen.

Prat derfor om hvilke brannfeller som finnes i hjemmet, og hva som kan gjøres for å bedre disse.

Eldre er mye mer utsatt for å dø i brann