Fagseminar om Landsloven - Magnus Lagabøtes Landslov er 750 år i 2024

Fagseminar om Landsloven - Magnus Lagabøtes Landslov er 750 år i 2024

Lagabøtejubileet Frosta 2024 inviterer i den forbindelse til fagseminar om Landsloven den 26. april i Magnushallen.

Påmeldingsfrist 24.04.2024

Velkommen til fagseminar om Landsloven

Magnus Lagabøtes Landslov feirer 750 år i 2024!

St. Hansdagen i 1274 kom kongen og hans følge hit til Frosta og overleverte den første landsdekkende loven for hele Norgesriket til lagmannen på Frostatinget.

Landsloven var svært moderne for sin samtid og var gjeldende lov i Norge i 400 år. Den har vært med på å forme det samfunnet vi kjenner i dag.

Fagseminaret gir innblikk i ulike deler av Landsloven, og dette blir presentert av landets fremste eksperter og formidlere på Landsloven.

Praktiske opplysninger:

Fagseminaret foregår i Magnushallen, Alstadvegen 131, 7633 Frosta

Registrering fra kl. 09.30.

Fagseminaret er gratis.

Det betales en egenandel på kr. 200,- for kaffe/te og enkel lunsj. Dette betales ved ankomst på vipps eller kontant. Pga. bestilling av lunsj må påmelding gjøres til Torgunn eller tlf. 97984046 innen 24.04.2024.

Ved behov for overnatting anbefaler vi Klostergården på Tautra, Valberg slektsgård eller Frosta Brygge.

Fagseminaret er en del av det nasjonale Landslovjubileet og Lagabøtejubileet Frosta 2024.

PROGRAM FOR DAGEN:

Landslovseminar 26.04.2024
Kl. Hva Hvem
10.00 Åpning og velkommen. Kulturelt innslag. Lagabøtejubileet Frosta 2024 Informasjon ved Torgunn Østbø
10.30 Kongen, lova og landet Innledning ved professor Jørn Øyrehagen Sunde, UiO/Nasjonalbiblioteket
I vår begge brødres barndom. Aristokratiet og Landsloven Innledning ved professor Erik Opsahl, NTNU
Spørsmål og refleksjoner
12.00 Lunsj
12.45 Kvinner og eigedom i Landslova Innledning ved professor Else Mundal, Universitetet i Bergen
Kjønn og straff i Landsloven Innledning ved professor Miriam Jensen Tveit, Nord Universitet
13.45 Beinstrekk
14.00 Kvinnene som kjente og brukte loven Innledning ved professor Randi Bjørshol Wærdahl, NTNU
Spørsmål og refleksjoner
15.00 Avslutning og vel heim!