Et samlet råd fra kommuneoverlegene i Trøndelag omkring risiko for smittespredning påsken 2021.

Et samlet råd fra kommuneoverlegene i Trøndelag omkring risiko for smittespredning påsken 2021.

Det er viktig at alle som har grunn til å foreta en reise i forbindelse med påska følger de nasjonale rådene. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-pasken-tilbringes/id2838494/ 

Regjeringen anbefaler at man unngår unødvendige reiser innenlands i påska. Helseministeren har i tillegg sagt at om du er fra områder som har forhøya tiltak nå, skal du ikke dra på besøk til familie i andre deler av landet. Noen kan ha gode grunner for å reise, og man oppfordrer i slike tilfeller til l ekstra forsiktighet. 

Trønderske kommuner oppfordrer til at man helst handler til påsken der man bor og ikke i hyttekommunen, og at man holder seg hjemme hvis man har symptomer eller venter på prøvesvar. Vi ønsker videre å understreke følgende:

  • Kommer du fra kommuner med høyt smittetrykk må du følge de regler som gjelder i din bostedskommune i tillegg til de regler som gjelder i kommunen du besøker. Du skal alltid følge de reglene som er strengest.
  • Om du mottar besøk fra kommuner med høyt smittetrykk, hold dere mest mulig for dere selv og hold avstand til andre. 
  • Vi anbefaler at du har minst mulig kontakt med andre de siste dagene før reisen.
  • Ha lav terskel for å teste deg dersom du har den minste mistanke om at du kan være smittet – pga. lette symptomer eller risikosituasjon. 
  • Hold deg mest mulig for deg selv/ sammen med din husstand de første 5-7 dagene etter du har kommet tilbake eller har hatt besøk fra områder med høyt smittetrykk.