Endringer utsending av faktura på papir

Endringer utsending av faktura på papir

I forbindelse med at lønn og regnskap på Frosta blir flyttet til Værnesregionen fra 1. september 2020 vil regningene bli utsendt digitalt.  Dette gjelder de som tidligere har fått regningene i papirform, og som har en digital postkasse.

Mange har sikkert etablert en e-fakturaavtale eller avtalegiro med kommunen hvor regningene dukker opp. Disse blir ikke berørt av endringene som nå gjøres.

Vi anbefaler at flest mulig velger enten e-faktura eller avtalegiro. Vi kan ikke opprette disse løsningene for regningsmottakerne, men vi kan bidra med forklaring til hvordan de skal ordne seg dette.

Fortsatt mulig med papir

Det finnes en del mennesker som ikke ønsker regningene digitalt, og det er selvsagt fremdeles mulig å få papirfaktura.

Fakturaene fra kommunene vil nå sendes til mottakerens digitale postkasse. De to leverandørene der er Digipost eller e-Boks.

Dersom du ikke har valgt digital postkasse, vil faktura først bli forsøkt sendt til din innboks i Altinn. Åpner du ikke fakturaen i Altinn innen to dager, vil faktura bli skrevet ut og sendt i posten til deg.

Det vil si at de som ikke bruker Altinn eller ikke har digital postkasse , vil få faktura i posten som tidligere.

Det er også fullt mulig å reservere seg mot digital post. Det kan du gjøre på nettstedet norge.no.