Endret forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr

Endret forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr

Formannskapet fattet vedtak i sak 34/24, 16.04.2024, om endring av forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr. 

Vedtaket kommer som følge av utvidet frist for å vedta ny forskrift fra Miljødirektoratet. Opprinnelig frist er 15. mars hvert år. Som følge av utvidet frist for vedtak av forskrift forskyves årets frist for å trekke eiendommer ut av jaktvald fra 1. april til 20. april. Frist for å søke om nytt vald forskyves ikke, og vil være1. mai også i år.

Vedtatt revidert lokal forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr, Frosta kommune (PDF, 106 kB)