Eiendomsskatteliste 2024 - Ettersyn

Eiendomsskatteliste 2024 - Ettersyn

Eiendomsskattelisten 2024 i Frosta kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn i Servicekontoret på kommunehuset tom. 05.04.2024, jf. eiendomsskatteloven §15.