Drift av turistinformasjonen sommeren 2020

Drift av turistinformasjonen sommeren 2020

Ønsker du å være turistvert på Tinghaugen sommeren 2020?

Vi søker en serviceinnstilt og engasjert turistvert som har interesse for Frosta som reisemål og kunnskap om bygdas muligheter og historie. Du bør være over 18 år.

Søknadsfrist 25.05.2020.

Frosta kommune søker etter driver(e) av turistinformasjonen på Tinghaugen i perioden 15.06.-15.08.2020. Dette kan organiseres som sommerjobb eller i kombinasjon med egen næringsaktivitet i lokalet som stilles til disposisjon. Det kan gjerne være enkel servering. De sentrale smittevernreglene som til enhver tid gjelder i forhold til korona skal følges.

Turistinformasjonen er åpen hver dag mellom kl. 11.00 - 16.00. Noe opplæring må påregnes før oppstart. Vi ønsker faste aktiviteter på området i hele sommerperioden og er åpne for gode innspill. Turistverten får varierte arbeidsoppgaver som service og informasjon til publikum, guiding, salg, formidle kontakt til reiselivsaktører og aktiv markedsføring av Frosta som reisemål gjennom nettstedet VisitFrosta.

Klikk for stort bilde 

Frosta kommune dekker utgifter til husleie, strøm, forsikring, telefon og PC med internett via fiber.

Søknad med en kort beskrivelse av hvordan du ønsker å profilere turistinformasjonen, Frosta som reisemål og egen virksomhet sendes Frosta kommune postmottak@frosta.kommune.no 

For nærmere opplysninger kontakt Torgunn Østbø tlf. 979 84 046 el. mail torgunn.ostbo@frosta.kommune.no