Coronaviruset

Coronaviruset

Virussykdommen er ikke kommet til Norge ennå og sjansen for å få smitte til Norge er foreløpig fortsatt liten.
Det er altså ingen grunn til å mistenke at man er smittet av dette med mindre man har vært i aktuelle områder i Kina, eller har vært i kontakt med folk med bekreftet smitte.
Det er altså ingen grunn for Frostas innbyggere å teste seg for dette nå.

I de fleste tilfeller synes viruset kun å forårsake en forkjølelseslignende tilstand, men eldre og av andre årsaker svekkede pasienter med grunnlidelser i hjerte/lunge, diabetes, immunsykdom kan utvikle mer alvorlige lungebetennelser.

Beslektede coronavirus er allerede grovt anslått årsaken til 1/4 av tilfeller av det vi opplever som vanlige forkjølelser.

Smittesituasjonen og eventuelle smitteverntiltak vurderes fortløpende av kommuneoverlegen, og vi vil støtte oss på føringer fra Fylkeslege/stat og ellers  på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt