Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektøren la i kveld frem sitt forslag til budsjett for 2021 og forslag til økonomiplan 2021-2024. Forslaget gir rom for nye satsninger i årene som kommer, samtidig som det planlegges for et overskudd hvert år i perioden. Det er helt nødvendig å prioritere tydeligere for å få til et overskudd i tråd med forventningen til politikerne sier Skjervø, som også viser til at det skal satses på bedre tjenester for innbyggerne på Frosta i planperioden.

Nå blir det politisk behandling 1.desember i formannskapet, før endelig behandling i kommunestyret 15.desember.

Presentasjon Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 (PDF, 964 kB)

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 (PDF, 2 MB)