Bruk av droner for å hindre tap av rådyrkje

Bruk av droner for å hindre tap av rådyrkje

I forlengelsen av at Frosta kommune berømmet det pågående arbeidet gjort av Frosta jeger og fiskeforening og gårdbrukerne på Frosta i forbindelse med bruk av droner for å hindre tap av rådyrkje ved grasslått, følger en oppsummering av resultatene i fra arbeidet:

I 2022 ble det reddet 13 rådyrkje, og i 2023 ble det reddet 18.