Brannvernuka 2022

Brannvernuka 2022

Det er viktig å være forberedt dersom det skulle oppstå en brann hjemme, på hytta, i barnehage, skole eller på arbeidsplassen. Derfor må det øves for å være forberedt.

Øv på å være forberedt

 

Skoler og barnehager har krav på å gjennomføre brannøvelser. Hjemme har man ikke det samme kravet, derfor må man ta ansvar for dette selv. Årlige øvelser hjemme der man bor vil bidra til at alle i større grad vet hva de skal gjøre om ulykken først er ute.

 

 

Vi oppfordrer alle til å bruke Brannvernuka til å ha en brannøvelse hjemme. Det trenger ikke å være så komplisert. Avtale møteplass og hvem som gjør hva i tilfelle brann. All erfaring viser at de som har øvd også er forberedt på dramatiske hendelser.

Videre har norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet IF utarbeidet 10 ladevettregler:

Ha ladevett - lær deg de 10 ladevettreglene:

  • Lad i rom med røykvarsler
  • Lad når du er våken og tilstede
  • Les og følg produsentens bruksanvisning
  • Bruk helst original lader
  • Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
  • Ikke lad i senga
  • Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
  • Bytt ut skadet utstyr
  • Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
  • Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 100