Brannvernuka 2020 - Uke 38

Brannvernuka 2020 - Uke 38

Årets brannvernuke fokuserer på hva vi gjør når brannalarmen går. 

Mange småbarnsforeldre har ingen plan når brannalarmen går

Når det begynner å brenne står nær halvparten av småbarnsforeldrene uten noen plan for å få barna i sikkerhet, viser ny undersøkelse. 

-Vi har i mange år hatt fokus på å ha brannøvelser hjemme, og at alle bør ha en plan på hva man skal gjøre i tilfelle brann. Det er ikke uten grunn, sier Terje Rennan, avd leder forebyggende i Innherred brann og redning.

En ny undersøkelse viser at 42 prosent av familier med barn i alderen 0-12 år ikke har diskutert hvordan de skal evakuere barna ved en brann. Om man blir rammet av en omfattende brann blir det hele veldig kaotisk og dramatisk, og det kan være vanskelig å få oversikt over om alle har kommet seg trygt ut. Derfor er det så viktig å ha snakket om hva man skal gjøre på forhånd og ha avtalt en møteplass ute.

-Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Terje Rennan

I den nasjonale Brannvernuka, som går av stabelen i uke 38 hvert år, er det mange rundt i hele landet som er engasjert i brannøvelser og andre aktiviteter som bidrar til økt brannsikkerhet. Høsten markerer inngangen til en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker, blant annet som følge av økt strømforbruk og mer bruk av levende lys.

Ingen Åpen brannstasjon
-Normalt ville vi under Brannvernuka invitert små og store til Åpen brannstasjon her i vårt område. Men av smittevernhensyn blir det dessverre ikke slik i år. Vi vil derfor understreke viktigheten av at folk engasjerer seg på hjemmebane, og tar dette med brannsikkerhet på alvor hjemme i egen bolig, sier Terje Rennan

Det er mange ting man kan gjøre for å øke sikkerheten, og redusere sannsynligheten for brann i hjemmet:

•    Ta en prat med hele familien, f.eks ved middagsbordet om hva man skal være ekstra påpasselig med for å unngå brann. Og hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne. 
•    Ha brannøvelse
•    Bli enige om en sikker møteplass ute som alle kjenner godt
•    Sjekk ut ulike rømningsveier
•    Røykvarsler og slokkeutstyr må sjekkes jevnlig, også i Brannvernuka

Ha brannøvelse hjemme!
Bli med ha å brannøvelse hjemme i uke 38. Mange av landets skoler og barnehager holder brannøvelse denne uka, gjør det hjemme også! Meld deg på her, så får du informasjon om hvordan en brannøvelse kan gjennomføres: Ha brannøvelse hjemme i uke 38!

Digital Åpen dag 19.9.
Vi inviterer alle barn til en digital åpen brannstasjon på Facebook og YouTube med Brannbamsen Bjørnis som vert. I sendingen lørdag 19.9. kl. 1100, blir det innslag fra flere brannstasjoner i Norge der seerne får være med på slokkeøvelse, redning fra stigebil, teste ut brannslanger og mye annet gøy. 

Om undersøkelsen
Tallene kommer frem i en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Kantar i perioden 28.08.-07.09.2020, på vegne av Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
 
Kontaktperson fra Brannvesenet: 
Terje Rennan
95810110
terje.rennan@ihbr.no

For spørsmål om den nasjonale Brannvernuka, kontakt:
Mari Bræin Faaberg, avdelingsleder Samfunnsansvar i Norsk brannvernforening
Tlf.: 940 57 640, mbf@brannvernforeningen.no