Brannøvelse lørdag 11. desember

Brannøvelse lørdag 11. desember

Det blir brannøvelse på Revhaugvegen 12 på Vikaleiret fra kl. 10.00 og utover.

Det må regnes med røykutvikling og naboer oppfordres til å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg.

 

Frosta kommune brann og redning skal gjennomføre røykdykker øvelser for sine mannskaper på Frosta.

Dette vil skje i form av nedbrenning av bygninger med adresse Revhaugvegen 12 på Frosta, ved pakkeriet

Det må påregnes stor røykutvikling.

Naboer oppfordres til å holde vinduer lukket, og eventuelt stenge ventilasjonsanlegg.

Forbehold om været.

Innherred Brann og redning