Bostøtte

Bostøtte

Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter.  Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter

Søk før 31.12.2021 for utbetaling i januar

 

Les mer om bostøtte til høye strømutgifter.