Årets influensavaksine

Årets influensavaksine

Om man er i risikogruppen kan man nå bestille time for influensavaksine. Dette gjennomføres 25., 26. og 27. oktober på frisklivssentralen.

Man bestiller time fortrinnsvis på helsenorge.no eller tar kontakt med Frosta legekontor. Egenandel på vaksine er kr. 200,-, og dette inngår ikke i frikortet.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med: 
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødt kromosomavvik, genetiske sykdommer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
 • I tillegg anbefales influensavaksine til: