Åpent møte

Åpent møte

Åpent informasjonsmøte med Nye Veier fredag 24.01.2020  kl. 11.00 på Kommunehuset, kommunestyresalen.

Vel møtt.

Ordfører