Åpent møte om utviklingen av elgbestanden på Innherred onsdag 20.09.2023

Åpent møte om utviklingen av elgbestanden på Innherred onsdag 20.09.2023

Det arrangeres et åpent møte om utviklingen av elgbestanden i Innherred - trenger og mulige årsaker til endringene i elgbestanden - på Stiklestad nasjonale kultursenter onsdag 20.09.2023 kl. 18.00

Vi ser store endringer i elgbestanden på Innherred. Hvilke trender er mest bekymringsfull? Hva kan være årsaken til utviklingen? Kan forvaltningen gjøre noe for å snu negative trenger?

Elgjeger på vaktpost

Fagkveld mer Erling Johan Solberg, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Solberg er prosjektansvarlig for overvåkningen av elg i det nasjonale bestandsovervåkningsprogrammet for hjortevilt, og har lang fartstid innenfor hjorteviltforskningen.  

 

Program:

kl. 17.30                Dørene åpner

kl. 18.00-19.00:     Foredrag med Erling Johan Solberg

kl. 19.00-19.45:     Pause

kl. 19.45-20.45:     Spørsmål og innspill fra salen

Arrangører er Frosta kommune, Inderøy kommune, Levanger kommune, Steinkjer kommune og Verdal kommune