Anmoder om å unngå reiser til -eller besøk fra andre kommuner

Anmoder om å unngå reiser til -eller besøk fra andre kommuner

På grunn av smittesituasjonen i regionen anmodes det om å unngå all reisevirksomhet som ikke er strengt nødvendig til/fra andre kommuner, både jobbrelatert og privat. Dette med umiddelbar virkning og foreløpig fram til og med mandag 12.april. 

Personer som likevel drar til andre kommuner, f.eks skoleelever og andre som ikke kan ha hjemmekontor, bør utvise stor grad av smittvernsbevissthet og ha lav terskel for å teste seg.