ALLEMED-dugnad

ALLEMED-dugnad

Velkommen til ALLE MED-dugnad om inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge

torsdag 19.01.2023 kl. 18.00-20.00 i kantina, Magnushallen

Ønsker DU å bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter?

Innledninger om flyktningarbeidet, VærMed, appen Midt i Trøndelag

Gruppesamtale ved hjelp av verktøyet AlleMed

Påmelding til en av kontaktpersonene under:

Kontaktperson: Torgunn Østbø, 979 84 046 – torgunn.ostbo@frosta.kommune.no

Astrid Gullesen, 991 68 001 – astrid.gullesen@frosta.kommune.no

Velkommen

ALLEMED-dugnad-invitasjon (PDF, 153 kB)