Aktivitetsutprøving og dialogmøte

Aktivitetsutprøving og dialogmøte

Paraidrettssenteret i Trøndelag/Trøndelag idrettskrets i samarbeid med Frosta kommune inviterer til aktivitetsutprøving og dialogmøte i Frostahallen torsdag 5. oktober 2023.

Logo Norges Idrettsforbund og Kommunevåpen Frosta kommune

Kl. 18.00-19.30

Utprøving av lavterskel idretter/aktiviteter og aktivitetshjelpemidler for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelser, og foresatte/ledsagere.

Oppmøte kl. 18.00 i Frostahallen.
Gratis deltakelse.
 

Kl. 19.30-20.30

Dialogmøte

  • Demo av idretter/aktiviteter og aktivitetshjelpemidler
  • Info om muligheter for oppstart av idrett -/aktivitetstilbud
  • Hva kan legges til rette for / startes opp av idrett-/aktivitetstilbud i Frosta ?

Målgrupper:

  • Idrettslag (trener, leder)
  • Idrettsråd
  • Fagpersoner (fysio, ergo, vernepleier, lærer etc.)
  • Foresatte, ledsager, støttekontakt etc.
  • Andre frivillige

Påmelding: For å vite ca hvor mange som kommer, ønskes påmelding innen mandag 2. oktober til : Epost: svein@paraidrettssenteret.no  Mobil: 977 70 409

Oppgi navn på kontaktperson, antall personer og hvilket delarrangement.