4. dose med Covid-vaksine (oppfriskingsdose) til personer over 80 år

4. dose med Covid-vaksine (oppfriskingsdose) til personer over 80 år

Personer over 80 år som ønsker en 4. dose og som ikke har hatt korona, kan ta kontakt på tlf. 91246532 for å bli satt opp til vaksinering.

I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende. En eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med en mer utbredt epidemi. Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer på 80 år og eldre, som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventet å øke.

Ettersom tilbud om vaksine til personer på 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den enkelte, vil kommunen ikke aktivt kalle inn til vaksinasjon.