2 nye leger klare for Frosta kommune

2 nye leger klare for Frosta kommune

Frosta kommune har nå landet avtaler med Randi Barli og Harald Skogholt, som etter påske er klare for å starte opp som ansatte fastleger i Frosta kommune.

Frosta kommune øker med dette antallet fastlegehjemler for å imøtekomme behov for stabilitet og gode helsefaglige tjenester fra legekontoret som kommunen eier.

  • Vi er veldig fornøyde med å ha kommet frem til en avtale med to dyktige fastleger, sier kommunedirektør Endre Skjervø, som endelig ser slutten på en lang periode med ustabilitet i legesituasjonen på Frosta.

 

  • Randi Barli og Harald Skogholt starter som fastleger hos oss rett etter påske, og vi gleder oss til en ny hverdag på legekontoret hvor vi skal jobbe for at pasientene opplever trygghet og god medisinsk behandling, sier Skjervø og viser til at kommunen med Randi og Harald på laget vil få styrket kommunens kapasitet og kompetanse betydelig.

 

  • Kommunedirektøren forteller at kommunen jobber aktivt med å forberede og ruste tjenestene og samfunnet for fremtiden, og disse tilsettingene også er et ledd i det forebyggende arbeid i kommunens helsetjenester.