Privat avkjørsel fra offentlig vei

Privat avkjørsel fra offentlig vei

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra en offentlig vei, må du søke om tillatelse. En søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens transportfunksjon.

Søknad om avkjørsel behandles av enten av Statens vegvesen eller kommunen. Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken.

Avkjørsel er definert som enhver forbindelse mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tilknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen.  Hvis området ikke er regulert, eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Felles portal for søknad om avkjørsel til både kommune- fylkesveg finner du her:

Søknad om avkjørsel