Kommuneveg, fylkesveg eller privat veg?

Kommuneveg, fylkesveg eller privat veg?

Kommunen får mange henvendelser som gjelder veier vi ikke har ansvar for. Alle fylkesveier i kommunen er det Statens Vegvesen som har ansvar for. 

Statens vegvesen har en egen trafikkmeldingstelefon på nummer 175. Er du usikker på om det er kommunen eller fylket som har ansvaret for en bestemt veg? Knappen nedenfor tar det til vegvesenet sitt kart som viser:

  • Kommuneveger med blå farge
  • Fylkesveger med grønn farge
  • Veger uten farge er private

Gå til kart