Gatelys

Gatelys

Kommunen eier og driver gatelys langs det kommunale veinettet i kommunen og står ansvarlig for drift og vedlikehold av dette. I tillegg kan kommunen ha driveransvar for gatelys langs enkelte fylkesveger. Gatelys som er mørke blir utbedret utenfor de faste vedlikeholdsrundene dersom to punkt eller flere etter hverandre har blitt mørke. Dersom lys har blitt mørke i kryss, og/eller ved fotgjengeroverganger blir disse prioritert.