Aksellastrestriksjoner

Aksellastrestriksjoner

Statens vegvesen utgir årlig oppdaterte veglister som gir informasjon om tillatt aksellast med mere for de offentlige vegene. Disse finner du her:

Veglister