Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår

Frosta kommunestyre vedtok 16.06.2020 at abonnenter tilknyttet offentlig avløpstjeneste skal følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av kommuneforlaget på vegne av KS.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlige avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilkår består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, og kan finnes her:Administrative bestemmelser (PDF, 429 kB)

De tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse på VA-anlegg tilknyttet kommunens avløpsnett, og er hovedsakelig rettet mot profesjonelle aktører i bransjen. De tekniske bestemmelsene er ikke fritt tilgjengelige, men må kjøpes hos Kommuneforlaget i papirformat eller som e-bok.