Avløp - gebyrer

Avløp - gebyrer

Avløpsgebyret består av en fast del og en del som er avhengig av forbruket. For eiendommer uten vannmåler stipuleres forbruket basert på type og størrelse på boenhet/ bygning.  

Ved tilknytning til kommunalt avløpsnett må det betales et tilknytningsgebyr for hver boenhet/ bygning på eiendommen.

Forskrift for avløpsgebyr for Frosta kommune

 

Årsgebyrer avløp - Priser gjeldende fra 01.01.2022

Årsgebyrer avløp - Priser gjeldende fra 01.01.2022
Beregningsgrunnlag Priser
Fast avgift 1165
For bebyggelse som har installert vannmåler gjelder følgende satser:
Per m³ vann 25
For bebyggelse som betaler etter stipulert vannforbruk gjelder følgende satser:
Bolighus
Bolig inntil 90 m², stipulert 100 m³ 2695
Bolig over 90 m², stipulert 240 m³ 5882
Fritidsboliger, spikertelt, villavogn
Stipulert 80 m³ 1962
Gårdsbruk
Boliger - gebyrer som for bolighus
Driftsbygninger eller grønnsaksvaskeri, jfr. pkt. 8.4.2 i forskrift for avløpsgebyr, stipulert 135 m³ 3308
Legekontorer, institusjoner, verksteder, forretninger og kontorer, skoler og forsamlingslokaler o.l.
Inntil 300 m², stipulert 135 m³ 3308
300 - 1.000 m², stipulert 415 m³ 10171
over 1.000 m², stipulert 875 m³ 21444
Lager og fabrikker med liten avløpsmengde
Inntil 300 m², stipulert 42 m³ 1030
300 - 1.000 m², stipulert 139 m³ 3406
over 1.000 m², stipulert 324 m³ 7939
Virksomheter med vaskeplass for biler, pr. vaskeplass
Stipulert 42 m³ 1030
Ubebodd leilighet
For ubebodd leilighet etter 1 år, jfr. pkt. 10.2 i forskrift for avløpsgebyr 0,-
Alle priser er inkl. mva

 

Tilknytningsgebyrer - Priser gjeldende fra 01.01.2022

Tilknytningsgebyrer - Priser gjeldende fra 01.01.2022
Type eiendom Priser
Bolighus
Bolig over 70 m² bruksareal 22 034
Bolig under 70 m² bruksareal (ikke fritidsbolig) 11 016
Tillegg for ekstra leilighet over 70 m² bruksareal​ 22 034
Tillegg for ekstra leilighet under 70 m² bruksareal 11 016
Hus med flere leiligheter
- pr leilighet over 70 m² bruksareal 22 034
- pr leilighet under 70 m² bruksareal 11 016
Fritidsboliger 22 034
Annen bebyggelse
Forretning​er, institusjoner, industri o.l. 22 034
Alle priser er inkl. mva