Fettvett og dovett

Fettvett og dovett

Det er et velkjent og økende problem med fett som tetter private og kommunale avløpsrør. Fett som skylles ned i vasken eller kastes i do tetter igjen både dine og andres rør som skal føre avløpsvannet til renseanlegget.

Også annet søppel som våtservietter, q-tips og lignende som kastes i avløpet fører med seg store kostnader og bidrar til økt fare for driftsforstyrrelser, overløp og kjelleroversvømmelser. Fett og matrester er også rottene glad i, og er med på å holde liv i rottene. Vi oppfordrer derfor alle til å vise fettvett og dovett.

• Fett fra stekepanne og annet stivnet fett tørker du av med papir og kaster i matavfallet
• Fett som ikke stivner samler du i tett emballasje og leverer på gjenvinningsstasjonen/ avfallsanlegget. Bruk emballasjen det kom i, en brusflaske eller lignende
• Kun tiss, bæsj og dopapir skal i do. Alt annet skal i søppelbøtta

Flere gode tips finner du her.