Avlesning vannmåler

Avlesning vannmåler

Her finner du lenke til skjema for avlesning av vannmåler

Dette skal kun fylles ut av de som har fått godkjent installasjon av vannmåler for bruk til fastsetting av avløpsgebyr.

Avlesningsskjema