Ordfører

Ordfører

Ordfører i Frosta kommune 2023-2027 er Frode Revhaug fra Høyre. Varaordfører er Kari Ydsti Presthus fra Arbeiderpartiet.


 

Ordføreren er talsmann for folket i kommunen, og alle innbyggere og bedrifter er velkommen til å ta kontakt om saker de er opptatte av.

Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder, og har som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett når han er valgt medlem. Ordføreren er og kommunen sin rettslige representant, og skriver under på kommunens vegne.

E-post: frode.revhaug@frosta.kommune.no

Telefon: 48 02 20 00